spoljnaroletna

Spoljni tip roletne je sistem kod koga se kutija ugrađuje spolja u gornjem delu prozora. Kutije kod ovog tipa roletna izrađuju se od aluminijumskih ekstrudiranih profila, aluminijumskog lima ili pocinkovanog lima. Osnovni modeli ovih kutija su zaobljena, poluzaobljena i petougaona.

kutijaodaluprofila
kutijaodalulima

Poluzaobljenu ili ovalnu kutiju radimo od aluminijumskih ekstrudiranih profila i to u dimenzijama:

  • 137×137 i
  • 165×165 mm.

Ova kutija ima moderan izgled, a njena čvrstina joj omogućuje veće dimenzije izrade.

Petougaonu kutiju radimo od aluminijumskog ili pocinkovanog lima. Dimenzije kutija su:

  • 137×137,
  • 150×150,
  • 165×165 i
  • 180×180 mm.

Kutija ima klasičan izgled i mogućnost izrade bez zadnje stranice.

Kutije roletna kod ovog tipa namenjene su prvenstveno za ugradnju na već postojeću stolariju, a mogu se ugraditi i zajedno sa stolarijom. Eventualna revizija vrši se sa spoljne strane.

ugradnjaspoljneroletne